15 lutego 2014

WIOSNA 2014

WIOSNA 2014

  1. Suzannah - 5 815 PLN
  2. James Lakeland - 1 510 PLN
  3. Maison Rabih Kayrouz - 5 635 PLN
  4. Karen Millen
  5. Paul Smith - 2 135 PLN
  6. MSGM - 1 655 PLN